Zodpovednosť za obsah

Obsah našich stránok bol vytvorený veľmi opatrne. Nemôžeme však prijať žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu. Ako prevádzkovateľ webových stránok zodpovedáme za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi. Ako prevádzkovateľ webových stránok však nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán ani vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať použitie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je možná až od okamihu, keď sa dozvieme o konkrétnom právnom porušení. Hneď ako sa dozvieme o takýchto porušeniach právnych predpisov, okamžite tento obsah odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za tento obsah tretích strán. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránky. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované kvôli možnému porušeniu právnych predpisov. V čase vytvorenia odkazu nebol nájdený žiadny nelegálny obsah. Trvalé sledovanie obsahu odkazovaných stránok však nie je rozumné bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Ak sa dozvieme o právnych porušeniach, tieto odkazy okamžite odstránime.

autorské práva

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľom webových stránok sú predmetom autorských práv. Príspevky tretích strán sú takto označené. Na rozmnožovanie, spracovanie, distribúciu a akýkoľvek druh využívania mimo hranicu autorských práv je potrebný písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Súbory na stiahnutie a kópie tejto webovej stránky sú povolené iba na súkromné, nekomerčné použitie. Prevádzkovatelia stránok sa snažia vždy dodržiavať autorské práva ostatných alebo používať diela vytvorené sami a bez licencií.
Ak odkazy na našu domovskú stránku umiestňujú iní poskytovatelia, musí byť ako zdroj viditeľný údaj „Agentur Polly“; informácie z našej domovskej stránky sa nemôžu meniť ani falšovať.

ochrana dát

Pokiaľ sa na našej webovej stránke zhromažďujú osobné údaje (napr. Meno, adresa alebo e-mailová adresa), robí sa to vždy, pokiaľ je to možné, dobrovoľne. Využitie ponúk a služieb je, pokiaľ je to možné, vždy možné bez poskytnutia osobných údajov. Poukazujeme na to, že prenos dát cez internet (napr. Pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná. Týmto výslovne namietame proti použitiu kontaktných údajov zverejnených v súvislosti s povinnosťou tlače tretími stranami na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo na právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií,

Kontakt

HOTLINE
office@agenturpolly.sk
Agentúra Polly SK s.r.o.
Ľ. Štúra 4120/2
940 01 Nové Zámky, Slovensko
IČO: 51813866
Pred osobnou návštevou agentúry si vopred dohodnite termín. Volajte v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod.

Kontakt

HOTLINE
office@agenturpolly.sk
Agentúra Polly SK s.r.o.
Ľ. Štúra 4120/2
940 01 Nové Zámky, Slovensko
IČO: 51813866
Pred osobnou návštevou agentúry si vopred dohodnite termín. Volajte v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod.

ZAVOLÁME VÁM

Ak máte záujem o prácu, zavoláme Vám, stačí vyplniť nasledovné údaje

  Vaše meno a priezvisko:
  Kraj:
  Preferované obdobie:
  Vaše tel. číslo:

  DOTAZNÍK PRE ZÁUJEMCOV
  crossmenuchevron-down