Dotazník záujemkyne / záujemcu

  Meno: (povinné pole)
  Priezvisko: (povinné pole)
  Rodné priezvisko:
  Adresa:
  Mesto, PSČ, okres:
  Telefón (pevná linka):
  Telefón (mobil): (povinné pole)
  Iné telefónne číslo (uvádzajte vždy aspoň dve telefónne čísla, ak druhé nie je Vaše, napíšte, koho je):
  E-mail:
  Dátum narodenia: (povinné pole)

  Miesto narodenia: (povinné pole)
  Štátna príslušnosť:
  Výška:
  Váha:
  Rodinný stav:
  Počet a vek detí:
  Znalosti nemeckého jazyka (uveďte podrobne kedy, kde, ako dlho a akou formou ste sa učili namecký jazyk):
  Iné jazyky:
  Začiatok práce (napíšte čas najskoršieho možného nástupu, mesiac a rok):
  Koniec práce (ako dlho by ste chceli túto prácu vykonávať):
  Boli ste už v Rakúsku?
  Pracovali ste už v Rakúsku?
  Máte alebo mali ste rakúsku živnosť / Gewerbeschein ?

  Stav Vašej živnosti ?
  Najvyššie ukončené vzdelanie:
  Prax s opatrovaním (podrobne rozpíšte, kde, kedy, koho a ako dlho, s akým ochorením ste opatrovali).
  Ak ste zdravotná sestra, napíšte ako dlho a na akom oddelení (lôžkovom alebo ambulancii) ste pracovala.

  Kurz alebo vzdelanie v oblasti zdravotníctva alebo ošetrovateľstva:
  Posledné zamestnanie:
  Ste momentálne zamestaný?
  Uveďte o pacienta s akou maximálnou hmotnosťou ste ochotný/á sa starať, v prípade, že je nemobilný:
  Trpíte na nejaké alergie?
  Ste zaočkovaný/á proti Covid 19?
  Viete variť?
  Máte rád/rada domáce zvieratá?
  Ste ochotný/á sa o ne starať?
  Máte vodičský preukaz?
  Ako dlho?
  Jazdíte aktívne?
  Fajčíte?
  Ak áno, koľko denne?
  Vaše požiadavky:

  V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ("Nariadenie GDPR") a zákonom o ochrane osobných údajov, potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby Agentúra POLLY SK s.r.o., Ľ. Štúra 4120/2, 940 01 Nové Zámky, IČO: 51 813 866 spracúvala moje osobné údaje tu poskytnuté, a to na účely zaradenia do databázy. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 2 rokov.

  Dňa: (povinné pole)
  V (napíšte obec): (povinné pole)

  Kontakt

  HOTLINE
  office@agenturpolly.sk
  Agentúra Polly SK s.r.o.
  Ľ. Štúra 4120/2
  940 01 Nové Zámky, Slovensko
  IČO: 51813866
  Pred osobnou návštevou agentúry si vopred dohodnite termín. Volajte v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod.

  Kontakt

  HOTLINE
  office@agenturpolly.sk
  Agentúra Polly SK s.r.o.
  Ľ. Štúra 4120/2
  940 01 Nové Zámky, Slovensko
  IČO: 51813866
  Pred osobnou návštevou agentúry si vopred dohodnite termín. Volajte v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod.

  ZAVOLÁME VÁM

  Ak máte záujem o prácu, zavoláme Vám, stačí vyplniť nasledovné údaje

   Vaše meno a priezvisko:
   Kraj:
   Preferované obdobie:
   Vaše tel. číslo:

   DOTAZNÍK PRE ZÁUJEMCOV
   crossmenuchevron-down